Uitvoering
Oktober - december 2020

In opdracht van installatiebedrijven wordt door FRC ventilatie techniek bv het ventilatiesysteem aangelegd in de nieuwbouw. Veelal worden D-systemen toegepast (mechanische toe- en afvoer, of te wel een wtw-systeem). Berekening luchtkanalen wordt door ons zelf verzorgd. Tekenwerk kan door ons verzorgd worden, vaak wordt dit ook door de W-installateur verzorgd ivm verloop riolering.

Volgens planning worden de instortkanalen gemonteerd op het dek, waarna de beton gestort kan worden. De aansluitingen voor de wtw-unit zijn bepaald aan de hand van onze offerte waar het toestel is geadviseerd.

Na de werkzaamheden wordt alles middels foto vastgelegd zodat wij altijd het kanaalverloop kunnen achterhalen mocht er tijdens overige werkzaamheden op het dek iets zijn gebeurd waar niemand erg in had.